Inlägg

Visar inlägg från januari, 2018

Trump och de palestinska flyktingarna

Alldeles inpå det nya året deklarerade Trump-administrationen ut sitt nya ödesdigra ställningstagande kring Palestinakonflikten. Det amerikanska stödet till UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for the Palestine Refugees in the Near East) som sedan 1950 varit det FN-organ som undsatt de palestinska flyktingarna ska minska eller upphöra. UNRWAs roll i Palestinakonfliktens historia är långt ifrån oproblematisk, men att dra tillbaka stödet är som att i ett enda penndrag faktiskt omintetgöra det humanitära såväl som det mer långsiktiga utvecklingsbiståndet till världens största och äldsta flyktingbefolkning, samt att signalera till den palestinska befolkningen världen över att flyktingfrågan är oviktig. Utspelet är ett utslag av en sällan skådad världspolitisk och historisk naivitet.
Ursprunget till den palestinska flyktingsituationen står att finna i det första arabisk-israeliska kriget 1948 och den skräck och de våldsamheter som befolkningen utsattes för. Sammanlagt flydde ca …