Inlägg

Trump och de palestinska flyktingarna

Alldeles inpå det nya året deklarerade Trump-administrationen ut sitt nya ödesdigra ställningstagande kring Palestinakonflikten. Det amerikanska stödet till UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for the Palestine Refugees in the Near East) som sedan 1950 varit det FN-organ som undsatt de palestinska flyktingarna ska minska eller upphöra. UNRWAs roll i Palestinakonfliktens historia är långt ifrån oproblematisk, men att dra tillbaka stödet är som att i ett enda penndrag faktiskt omintetgöra det humanitära såväl som det mer långsiktiga utvecklingsbiståndet till världens största och äldsta flyktingbefolkning, samt att signalera till den palestinska befolkningen världen över att flyktingfrågan är oviktig. Utspelet är ett utslag av en sällan skådad världspolitisk och historisk naivitet. Ursprunget till den palestinska flyktingsituationen står att finna i det första arabisk-israeliska kriget 1948 och den skräck och de våldsamheter som befolkningen utsattes för. Sammanlagt flydde

Jerusalem. Igen.

Jerusalem. Idag staden på allas läppar. Få städer har en sådan mytomspunnen laddning. Få städer är så mycket världspolitiskt sprängstoff. På hebreiska betyder Jerusalem ungefär ‘‘fridens boning’’. På arabiska är namnet al Quds och betyder ‘‘den heliga’’. Den amerikanska presidenten Donald Trumps utspel i veckan om att ‘‘erkänna’’Jerusalem som Israels huvudstad och meddela planer på att flytta den amerikanska ambassaden från Tel Aviv visar med omedelbar tydlighet detta faktum. Jerusalem är återigen i världens blickfång. Analytiker, politker, statschefer, regeringsföreträdare, EU, FN uttrycker oro över de förfärande konsekvenser detta utspel kan ha. Säkerhetsrådet kallas till krismöte. Samtidigt försöker samma analytiker, politiker med flera att förstå vad Trump egentligen menade när han sade det han sade. Han uteslöt ju faktiskt inte palestinska anspråk på staden, menar somliga. Men, genom att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad omöjliggjorde han i samma andetag framtida palesti

Gazas desperation

Första gången jag besökte Gazaremsan var 1994. Det var en tid av relativ optimism efter undertecknandet och implementeringen av det sk Oslo-avtalet. Gazaremsan fick efter förhandlingar tillsammans med Jeriko på Västbanken en sorts mycket begränsat självstyre. Självstyret utökades eftersom, men är alltjämt, 2017, mycket begränsat. Restauranger och hotell öppnade längs med stranden och turism skulle bli en avgörande del av Gazas framtid. Var det tänkt. Redan då definierade emellertid den palestinska befolkningen Gazaremsan som ett stort fängelse till vilket Israel låst portarna och slängt nycklarna i havet. På den tiden arbetade en stor del av den palestinska befolkningen inne i Israel, i jordbruks- och byggnadssektorn. Arbetarna fick stiga upp mitt i natten för att köa sig igenom den gigantiska säkerhetszonen och de rigorösa kontrollerna av människor och av fordon. Numer finns inte ens möjligheten till dessa arbetstillfällen. Och det var längesedan jag var i Gaza. Sedan dess har ko

Sommarklimat och klimatsommar

Bild
Semestrarna börjar lida mot sitt slut; så ock min. Dröjande återvänder vi till invanda arbetsrutiner och som alltid ägnar vi oss en del åt att diskutera vädret så där i början av höstens arbetsveckor. Och den svenska sommaren var väl ingen absolut höjdare i termer av värme; högtryck; långa, ljumma kvällar eller badtemperaturer i Västerhavet. Juli rapporteras ha varit kallare än på länge .  Samtidigt har de dramatiska klimatrapporterna duggat tätt sommaren 2017. I delar av södra Europa där värmeböljan Lucifer härjar med döda människor och skogsbränder i sina spår når temperaturerna rekordnivåer. I Kroatien på min egen semester berättade den svedda skogen om brändernas framfart. Och nya forskningsrapporter vittnar om prognoser om dödlig hetta i Europa inom ett antal decennier. Så här i semestertider kan en fundera över hur detta kommer att påverka våra resemönster? Kanske tvingar klimatförändringarna fram förändrad turism i efterhand. Dvs den nödvändiga förändringen som redan skul